Jak zapewnić odpowiedni kolor i strukturę nowo zbudowanych tkanek miękkich?
Jakie cięcia wykonać, jaki płat spreparować?
Jak dobrać właściwy kształt profilu wyłaniania łącznika z tkanek miękkich?

Zarejestruj się

O seminarium

Implantologia Praktyczna to już 4. edycja spotkania dla implantologów, chirurgów i periodontologów z wybitnymi praktykami klinicznymi i uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Wcześniejsze edycje odbywały się pod nazwą Camlog Study Club. Organizatorem seminarium jest firma FM Dental z Krakowa.

Implantologia to stosunkowo młoda dziedzina medycyny. Ale jak żadna inna, związana jest z niesamowicie dynamicznym rozwojem. Kiedyś wszczepiano implanty tam gdzie była kość. Dziś tę kość można zbudować. Nawet jeśli uda nam się odbudować tkanki twarde, nie możemy zapominać o estetyce i dostępności tkanek miękkich. Ale i one mogą zostać odpowiednio zbudowane i kształtowane. Kolejnym wyzwaniem w naszych czasach staje się tekstura tkanek miękkich w strefie estetycznej. Jak sprawić, aby nowo zbudowane brodawki lub girlandy dziąsłowe nie różniły się kolorem i strukturą od tkanek otaczających?

about

Jakie cięcia wykonać, jaki płat spreparować, jakie planowanie przedzabiegowe należy uwzględnić? Jak dobrać właściwy kształt profilu wyłaniania łącznika z tkanek miękkich? Jak wreszcie uchronić się od periimplantitis?

Na te i wiele innych pytań pojawiających się nawet u doświadczonych implantologów, periodontologów, chirurgów stomatologicznych odpowiedzą eksperci najwyższej światowej klasy. Bardzo znani i uznani w świecie implantologicznym klinicyści prof. Frank Schwarz oraz dr Peter Randelzhofer.

Program

Prof. Frank Schwarz, Techniki szycia i projektowania płata w zabiegach augmentacji kości i tkanek miękkich

program1

Abstrakt wykładu
Dobranie odpowiedniego sposobu projektowania płata i technik szycia ma znaczący wpływ na gojenie i regenerację tkanek miekkich. Pośród tematyki poruszonej podczas warsztatów skupimy się na czynnikach wpływających na gojenie tkanek miękkich przy bezzębiu wyrostka zębodołowego oraz w obszarach implantacji wszczepów; planowaniu płata w oparciu o wskazania kliniczne w zabiegach implantacji oraz w procedurach augmentacji wyrostka (płat pełny kontra płat dzielony; płat uszypułowany); planowanie płata w oparciu o wskazania kliniczne przy augmentacji tkanek miękkich (tkanka zrogowaciała; augmentacja objętości; recesja dziąsłowa); pobieraniu tkanki miękkiej i postępowaniu z wolnymi przeszczepami dziąsłowymi; technikami szycia (zamknięcie i pozycjonowanie płata; szwy złożone).
Czytaj więcej

Dobranie odpowiedniego sposobu projektowania płata i technik szycia ma znaczący wpływ na gojenie i regenerację tkanek miękkich. Pośród tematyki poruszonej podczas warsztatów skupimy się na:

  • czynnikach wpływających na gojenie tkanek miękkich przy bezzębiu wyrostka zębodołowego oraz w obszarach implantacji wszczepów;
  • planowaniu płata w oparciu o wskazania kliniczne w zabiegach implantacji oraz w procedurach augmentacji wyrostka (płat pełny kontra płat dzielony; płat uszypułowany);
  • planowanie płata w oparciu o wskazania kliniczne przy augmentacji tkanek miękkich (tkanka zrogowaciała; augmentacja objętości; recesja dziąsłowa);
  • pobieraniu tkanki miękkiej i postępowaniu z wolnymi przeszczepami dziąsłowymi;
  • technikami szycia (zamknięcie i pozycjonowanie płata; szwy złożone).

 

8:30 – 9:00: rejestracja
9:00 – 9:15: słowo wstępne dr n. med. Maciej Stupka
9:15 – 10:45: sesja cz. I: Techniki szycia i projektowania płata w zabiegach augmentacji kości i tkanek miękkich
14:45 – 11:05: przerwa kawowa
11:05 – 13:05: sesja cz. II: Techniki szycia i projektowania płata w zabiegach augmentacji kości i tkanek miękkich
13:05 – 13:50: przerwa na lunch
13:50 – 15:20: sesja cz. III: Techniki szycia i projektowania płata w zabiegach augmentacji kości i tkanek miękkich
15:20 – 15:40: przerwa kawowa
15:40 – 17:00: sesja cz. IV: Techniki szycia i projektowania płata w zabiegach augmentacji kości i tkanek miękkich
17:00 – 17:15: dyskusja, zakończenie pierwszego dnia zajęć

Program dzień II

Dr Peter Randelzhofer, Implantacja natychmiastowa, wczesna i późna: Integracja tkanek miękkich i twardych. Kryteria decyzyjne i techniki uzyskania długotrwałego sukcesu leczenia

program2

Abstrakt wykładu
Wybór odpowiedniej techniki w konkretnych przypadkach klinicznych jest kluczowym elementem zapewniającym długotrwały sukces leczenia implantologicznego. Podczas fazy operacyjnej trzeba podjąć wiele decyzji, które opierają się na wiedzy naukowej, osobistym doświadczeniu oraz indywidualnych zdolnościach lekarza.
Celem wykładu jest przedstawienie kryteriów decyzyjnych w przypadkach trudnych pod względem estetycznym oraz przedstawienie krok po kroku zabiegu augmentacji tkanek twardych i miękkich wokół implantów w różnych przypadkach klinicznych.
Zostaną zilustrowane przykłady opisujące protokoły natychmiastowej implantacji w odcinku estetycznym z jednoczesną augmentacją kości (oraz w razie potrzeby z regeneracją tkanek miękkich), jak również przedstawiają procedury związane z wczesną implantacją. Jakość kości oraz niedobór tkanek miękkich po ekstrakcji to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wyborze metody implantacji.
Czytaj więcej

Wybór odpowiedniej techniki w konkretnych przypadkach klinicznych jest kluczowym elementem zapewniającym długotrwały sukces leczenia implantologicznego. Podczas fazy operacyjnej trzeba podjąć wiele decyzji, które opierają się na wiedzy naukowej, osobistym doświadczeniu oraz indywidualnych zdolnościach lekarza.
Celem wykładu jest przedstawienie kryteriów decyzyjnych w przypadkach trudnych pod względem estetycznym oraz przedstawienie krok po kroku zabiegu augmentacji tkanek twardych i miękkich wokół implantów w różnych przypadkach klinicznych.
Zilustrowane przykłady opisują protokoły natychmiastowej implantacji w odcinku estetycznym z jednoczesną augmentacją kości (oraz w razie potrzeby z regeneracją tkanek miękkich), jak również przedstawiają procedury związane z wczesną implantacją. Jakość kości oraz niedobór tkanek miękkich po ekstrakcji to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wyborze metody implantacji.
We wczesnej implantacji ważne jest przeprowadzenie zabiegu w okresie dwóch miesięcy po ekstrakcji, ponieważ w pierwszych trzech miesiącach po usunięciu zęba dochodzi do resorpcji dwóch trzecich tkanki kostnej .
Ważną rolę odgrywają również biomateriały, które kompensują niedobory twardych tkanek w odcinku bocznym oraz chronią kość własną przed przedwczesną resorpcją.
Jednoczesne przeprowadzenie zabiegu regeneracji kości i tkanek miękkich jest metodą skracającą czas leczenia oraz zmniejszającą ryzyko powikłań i wystąpienia konieczności przeprowadzenia bardziej rozległej augmentacji tkanek w przyszłości. Jak wskazuje nasze 13-letnie doświadczenie z tą metodą, zapewnia ona długotrwały efekt estetyczny, jeśli zakwalifikuje się do niej odpowiednich pacjentów.
W przypadku pacjentów z bardziej rozległymi i skomplikowanymi problemami konieczne jest zmodyfikowanie podejścia. w niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie przeszczepu tkanek miękkich jeszcze przed rozpoczęciem zabiegów na tkankach twardych. Kluczem do sukcesu może być dystrakcja wyrostka zębodołowego lub zastosowanie przeszczepu w formie bloku kostnego. Odpowiednie zaprojektowanie płata bez naprężeń jest bez wątpienia jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie leczenia. Często w drugiej fazie leczenia chirurgicznego konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych zabiegów na tkankach miękkich celem kompensacji braku dziąsła.
Niemniej jednak jedną z najważniejszych elementów przesądzających o sukcesie leczenia jest właściwe zintegrowanie nadbudowy protetycznej z tkankami miękkimi w obszarze implantu. Materiał, z którego wykonany jest łącznik oraz jego naturalny kształt i struktura są kolejnymi ważnymi czynnikami zmniejszającymi ilość tkanki bliznowatej wokół implantów wprowadzonych w prawidłowej pozycji. Nowe technologie, takie jak uzdatnianie powierzchni implantów metodą fotofunkcjonalizacji, ułatwiają spełnienie wcześniej wymienionych założeń. Efekt końcowy zabiegu chirurgicznego zależy również od odbudowy protetycznej. Aby uzyskać sukces niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich pracujących na rzecz pacjenta - implantologów, protetyków, periodontologów i techników dentystycznych.

 

8:30 – 9:00: rejestracja
9:00 – 9:15: słowo wstępne dr hab. n. med. Piotr Majewski
9:15 – 10:45: sesja cz. I: Implantacja natychmiastowa, wczesna i późna: integracja tkanek miękkich i twardych. Kryteria decyzyjne i techniki uzyskania długotrwałego sukcesu leczenia
14:45 – 11:05: przerwa kawowa
11:05 – 13:05: sesja cz. II: Implantacja natychmiastowa, wczesna i późna: integracja tkanek miękkich i twardych. Kryteria decyzyjne i techniki uzyskania długotrwałego sukcesu leczenia
13:05 – 13:50: przerwa na lunch
13:50 – 15:20: sesja cz. III: Implantacja natychmiastowa, wczesna i późna: integracja tkanek miękkich i twardych. Kryteria decyzyjne i techniki uzyskania długotrwałego sukcesu leczenia
15:20 – 15:40: przerwa kawowa
15:40 – 17:00: sesja cz. IV: Implantacja natychmiastowa, wczesna i późna: integracja tkanek miękkich i twardych. Kryteria decyzyjne i techniki uzyskania długotrwałego sukcesu leczeni
17:00 – 17:15: dyskusja, wręczenie certyfikatów, zakończenie
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM

Prelegenci

shw

Prof. dr med. dent. Frank Schwarz

wybitny specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii, wiceprezes Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologii, autor książek przetłumaczonych na 5 języków oraz ponad 150 artykułów naukowych, laureat wielu nagród m.in. André Schröder Research Prize w 2007 oraz Miller Research Prize w 2012 roku. Karierę naukową rozpoczynał jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Homburgu oraz Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Od 2002 roku związany z Uniwersytetem Heinricha Heine w Düsseldorfie. Wraz z prof. Linde oraz prof. Rendlerdem zdefiniował temat Periimplantitis. Autor niezwykle innowacyjnej prezentacji podczas Europerio 2015 w Londynie. 5-krotnie uznany za jednego z najlepszych Implantologów w rankingu Focusa.

 


ran
Dr med. dent. Peter Randelzhofer

specjalista z dziedziny implantologii, periodontologii oraz perioprotetyki. Karię naukową rozpoczynał jako profesor nadzwyczajny w Dental School we Freiburgu. Od 2001 roku członek Akademickiego Centrum Implantologii Stomatologicznej w Amstelveen. Niezwykle doświadczony, genialny operator. Od dwudziestu lat prowadzi prywatną klinikę stomatologiczną. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu implantologii stomatologicznej, w szczególności diagnozy preimplantacyjnej oraz nawigacji trójwymiarowej w implantologii.

 

SEKRETARZE NAUKOWI

maje

Dr. hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne, w Australii oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych na Uniwersytecie we Freiburgu, w  Niemczech oraz Uniwersytecie w Göteborgu, w Szwecji. Specjalista chirurgii stomatologicznej i implantologii. Pracownik Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, a następnie Katedry Protetyki Stomatologicznej (Pracowni Implantologii), Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek międzynarodowego zespołu badawczego pracującego nad nowymi procedurami chirurgicznymi i zagadnieniami związanymi z powierzchniami implantów. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO i OSIS. Dr Majewski jest autorem wystąpień krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek oraz autorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

stu

Dr n. med. Maciej Stupka

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. w 2004 r. Obronił pracę doktorską pt. „Analiza porównawcza zmian kości łoża implantu zębowego opracowanego przy użyciu osteotomów lub wierteł”. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej EDI, European Association for Ossteointegration oraz Camlog Academy. Członek Rady Naukowej kwartalników Implantoprotetyka oraz Magazynu Stomatologii Estetycznej. Posiada akredytację OSIS EDI Praktyki Implantologicznej od roku 2007, Certyfikat Umiejętności Implantologia od roku 2009. Od 2004 roku pracuje systemem implantologicznym Camlog. Staże zagraniczne odbył w Wurzburg, Getynga -Niemcy oraz w Portree, Glasgow -Wielka Brytania. Uczestnik i wykładowca wielu sympozjów, szkoleń krajowych i zagranicznych. Jest autorem ponad 40 publikacji o tematyce implantologicznej, techniki CAD/CAM diagnostyki radiologicznej i znieczuleń. Biegły sądowy w zakresie implantoprotetyki.

Miejsce

Wydarzenie towarzyszące

tow

W piątkowy wieczór wszyscy uczestnicy są zaproszeni do spotkania z prelegentami w urokliwym miejscu Pauza In Garden w Małopolskim Ogrodzie Sztuki na kolację, drinka i świetny koncert.

Pauza In Garden to idealne miejsce na spotkanie ze sztuką i biznesem. W dzień można znaleźć tam jedną z najlepszych kaw w Krakowie i spokojną przestrzeń do pracy, rozmowy i odpoczynku, a wieczorami pełen program kulturalny – imprezy, wystawy, koncerty, spotkania z twórcami, czy afterparty po największych krakowskich festiwalach.

Rejestracja

Rejestracja na seminarium odbywa się poprzez stronę Organizatora

SKORZYSTAJ W WYJĄTKOWEJ OKAZJI - DWA DNI W CENIE JEDNEGO!


BRAK WOLNYCH MIEJSC PODCZAS WARSZTATÓW
ZAREJESTRUJ SIĘ I ZOSTAŃ SŁUCHACZEM

Partnerzy

1 2 3 5
Camlog_Foundation

Organizator

organizator

Kontakt


Maciej Feć
m.fec@fmdental.pl +48 665 626 264
FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. Jawna
T 12 423 49 23
E szkolenia@fmdental.pl
pon. - pt.: 09:00 - 17:00
www.fmdental.pl